نویسنده = دینی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مطالعه سفال‌های دورۀ ایلخانی به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی ارزانفود‌

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-90

محمد ابراهیم زارعی؛ علی خاکسار؛ عباس مترجم؛ فرهاد امینی؛ اعظم دینی