نویسنده = عمادی، حبیب
تعداد مقالات: 1
1. تبیین فرهنگ‌های هزارۀ سوم پ.م حوضۀ رود کُر بر اساس کاوش تل گپ کناره، مرودشت

دوره 6، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 39-58

10.22059/jarcs.2015.54171

مرتضی خانی‌پور؛ رضا نوروزی؛ رضا ناصری؛ سلمان خسروی؛ میلاد زراعت‌پیشه؛ حبیب عمادی