نویسنده = فیروزمندی شیره جینی، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. از کوه سیلخَزو تا کوه بیکنی: جغرافیای تاریخی سرزمین ماد ‌در دورۀ آشور نو

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-89

سعدی سعیدیان؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی