نویسنده = نصرآبادی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. قلعه نهبندان: شواهدی از دورۀ اشکانی در شرق ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-56

محسن دانا؛ علیرضا نصرآبادی؛ هادی شریفان