نویسنده = نظری‌ارشد، رضا
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی باستان‌شناختی در بنای آرامگاهی «‌برج قربان‌» همدان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 149-162

رضا نظری‌ارشد؛ محمود طاووسی؛ سوسن بیانی؛ جواد نیستانی