نویسنده = اسمعیلی جلودار، محمداسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه‌های نوسنگی و مس‌و‌سنگ شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-37

محسن بهرامی‌نیا؛ علیرضا خسروزاده؛ محمداسماعیل اسمعیلی جلودار