نویسنده = جوانمردزاده، اردشیر
تعداد مقالات: 2
1. گاهنگاری مقایسه‌ای سفال دورۀ آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران؛ بر اساس مطالعۀ سفال‌های تپۀ چغاآهوان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 167-184

پریسا نکوئی؛ حسن فاضلی نشلی؛ اردشیر جوانمردزاده


2. پروژه باستان¬شناسی دشت مهران: زیستگاه‌های دوران روستانشینی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 11-30

اردشیر جوانمردزاده؛ حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی