نویسنده = نویدفر، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. زمین‌باستان‌شناسی سکونتگاه‌های پیش از تاریخ با استفاده از روش میکرومورفولوژی (مطالعۀ موردی: تپۀ میمنت‌آباد)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-164

مهران مقصودی؛ سید محمد زمانزاده؛ اصغر نویدفر؛ روح‌الله یوسفی زشک؛ حجت‌الله احمدپور