نویسنده = هژبری‌نوبری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و بررسی بنای تاریخی امامزاده عقیل (یاسوکند بیجار)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 221-237

مریم محمدی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری¬نوبری