نویسنده = مترجم، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل صحنه بزم در نقوش برجسته الیمایی با معرفی نقش برجسته نویافته سنگ ماهی در اندیکا- مسجد سلیمان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 239-256

یعقوب محمدی فر؛ افراسیاب گراوند؛ عباس مترجم