نویسنده = ساریخانی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل الگوی استقراری محوطه‌های مس‌وسنگ و مفرغ حاشیه جنوبشرقی دشت ملایر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-112

مجید ساریخانی؛ محمود حیدریان؛ پروانه احمد طجری