نویسنده = فرهانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی باستان‌شناختی پیرامون تعیین جایگاه شهر باستانی ویمه یا دیمه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 103-120

محمد مرتضایی؛ علی فرهانی