بررسی ساختار معماری دژ‌شهر یا قلعه حسن‌آباد
بررسی ساختار معماری دژ‌شهر یا قلعه حسن‌آباد

محمدابراهیم زارعی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 49-68

https://doi.org/10.22059/jarcs.2013.35943

چکیده
  استان کردستان در منطقة غرب ایران قرار دارد. موقعیت جغرافیایی این منطقه از دیرباز موجب شده است که مورد یورش همسایگان غربی ایران از جمله آشوری‌ها قرار گیرد. بنابراین، ساکنان منطقه برای مقابله و حفاظت ...  بیشتر