بررسی ساختاری آثار گنجینه جیحون
بررسی ساختاری آثار گنجینه جیحون

صدرالدین طاهری؛ رضا بایرام زاده

دوره 10، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 171-184

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.68537

چکیده
  این نوشتار تلاش دارد با بررسی آثار «گنجینه جیحون» به گونه‌شناسی این مجموعه و نشانه‌شناسی بن‌مایه‌های هنری آن بپردازد. مهم‌ترین اهداف این پژوهش بررسی فن‌آوری ساخت و تزیین آثار گنجینه جیحون، ...  بیشتر
معرفی دوازده گونه از آرایه‌های گچی در تزئینات معماری دوران اسلامی ایران 
 براساس شگردهای فنّی و جزئیات اجرایی
معرفی دوازده گونه از آرایه‌های گچی در تزئینات معماری دوران اسلامی ایران براساس شگردهای فنّی و جزئیات اجرایی

احمد صالحی کاخکی؛ حسام اصلانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 89-1069

چکیده
  براساس مطالعات میدانی و بررسی‌های مقدّماتی آزمایشگاهی بر روی آثار تزئینی گچی در ایران دوران اسلامی، مشخص گردید که کمینه 12 گونة مختلف از تزئینات، گچی وجود دارند که در هرگونه، جزئیات فنی به‌کار گرفته ...  بیشتر