تأثیرات متقابل نیشابور و راه ابریشم در دورۀ ساسانی
تأثیرات متقابل نیشابور و راه ابریشم در دورۀ ساسانی

میثم لباف خانیکی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 87-97

https://doi.org/10.22059/jarcs.2014.52677

چکیده
  راه ابریشم به مثابه عمده­ترین مسیر ارتباطی میان تمدن­های غرب و شرق تأثیر به­سزایی در وقوع رویدادهای تاریخی داشته است. این شاهراه علاوه بر آنکه در طول تاریخ بستری مساعد برای مبادلات بازرگانی به شمار ...  بیشتر