بررسی نقش‌مایه‌های آجرهای لعابدار قلایچی و دلالت‌های محتوایی آن‌ها
بررسی نقش‌مایه‌های آجرهای لعابدار قلایچی و دلالت‌های محتوایی آن‌ها

عباس رزم پوش؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ بهروز افخمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.303184.142879

چکیده
  آجر لعابدار یکی از زمینه‌های هنریِ مهم در حوزه فرهنگی مانّا است که در بناهای مذهبی و از جمله در معبد قلایچی استفاده شده است. آجرهای قلایچی حاوی طیف وسیعی از نقش‌مایه‌ها و نگاره‌ها هستند که علاوه بر ...  بیشتر
Study and analysis of the chalcolithic period of Moghan plain based on archaeological data of yatag tepesi
Study and analysis of the chalcolithic period of Moghan plain based on archaeological data of yatag tepesi

Ali Karimikiya؛ Reza Rezaloo؛ Akbar Abedi؛ Ardeshir Javanmardzade

دوره 15، شماره 2 ، آذر 1402، ، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jarcs.2021.319501.142989

چکیده
  The Aras river and other rivers in the Moghan region have played an important role in the formation of prehistoric sites. Although the Moghan plain has not received much attention in terms of archeological activities so far, While extensive scientific activities have been carried out in the Urmia Lake basin and the Moghan Plain region has been neglected in this ...  بیشتر
فرهنگ خوجالی – گَدَه بَی در قفقاز جنوبی و انتشار آن در شمال غرب ایران
فرهنگ خوجالی – گَدَه بَی در قفقاز جنوبی و انتشار آن در شمال غرب ایران

علی کریمی کیا؛ رضا رضالو

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 217-241

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.250873.142544

چکیده
  در ادبیات باستان شناسی جمهوری آذربایجان فرهنگی به نام فرهنگ خوجالی – گَدَه‌بَی شناخته شده که از لحاظ گاهنگاری در حوزه جغرافیایی قفقاز به عصر مفرغ متاخر و آهن قدیم و در شمال غرب ایران به عصر آهن I و ...  بیشتر
شواهدی جدید از دوره اوروک در شمال غرب ایران؛ حسنلوی VIII و VII و عدم حضور فرهنگ کورا – ارس در جنوب دریاچه ارومیه
شواهدی جدید از دوره اوروک در شمال غرب ایران؛ حسنلوی VIII و VII و عدم حضور فرهنگ کورا – ارس در جنوب دریاچه ارومیه

اکبر عابدی؛ رضا حیدری؛ صلاح سلیمی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 167-183

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.71110

چکیده
  در طی بررسی که در سال 1386 انجام گرفت، چندین محوطه شاخص اوروکی در حوضه زاب کوچک در شهرستان سردشت در شمال غرب ایران شناسایی و معرفی گردید. ازجمله این محوطه‌ها، محوطه شاخص تپه بادامیار ربط با سفال‌های شاخص ...  بیشتر