کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی و تحلیل انتقادی فرضیه‌های خاستگاه ایوان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 59-71

10.22059/jarcs.2015.54173

عباس رضائی‌نیا؛ هایده لاله


روند ضرب سکه در حکومت یونانی باختر از ابتدا تا سقوط

دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 99-112

10.22059/jarcs.2014.50397

نعمت‌اله علی‌محمدی؛ محرم باستانی


ایران، خاستگاه سفالینۀ گونۀ موسوم به کوباچه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 143-160

فیروز مهجور