اخلاق در باستان‌شناسی؛ تبیین، بررسی و نقد اخلاق در تئوری و عمل باستان‌شناسی ایران
اخلاق در باستان‌شناسی؛ تبیین، بررسی و نقد اخلاق در تئوری و عمل باستان‌شناسی ایران

بهروز افخمی؛ نعمت حریری؛ سمانه فرخی عیسوند

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22059/jarcs.2016.59488

چکیده
  انسان، اساساً موجودی اخلاقی است که در فرآیند زمان، جنبه­های اخلاقی آن نمود پیدا کرده است. امروزه با جمع­گرایی و فعالیت‌های جمعی، خواست فطری آدمی به شکل دیگری در امور و فعالیت‌های شغلی و حرفه­ای ...  بیشتر