بررسی و تبیین کاربردهای ظروف کروی مخروطی در سفالگری دوره اسلامی
بررسی و تبیین کاربردهای ظروف کروی مخروطی در سفالگری دوره اسلامی

حسام الدین آرمان؛ حسین کوهستانی؛ علی زارعی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 41-59

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.243476.142486

چکیده
  از میان تولیدات بشری، هنر سفالگری به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بیانگر تفکرات و اندیشه‌ها و خلاقیت‌های ذهنی انسان در طول تاریخ بوده است که در این میان، سفالینه‌های بدون لعاب در دوران اسلامی با کاربرد خاص ...  بیشتر