کاوش باستان‌شناختی گورستان تاج‌امیر یاسوج
کاوش باستان‌شناختی گورستان تاج‌امیر یاسوج

ابراهیم قزلباش؛ محمدجواد جعفری؛ نوروز رجبی؛ کورش محمدخانی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 171-190

https://doi.org/10.22059/jarcs.2016.59501

چکیده
  گورستان تاج­امیر بر دامنة جنوبی رشته کوه­ دنا و در شرق یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد جای دارد. این گورستان به دنبال پی­ریزی ساختمان کتابخانة دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در 1388 شناسایی شد. ساخت­و­سازهای ...  بیشتر