پژوهشی باستان‌شناختی در بنای آرامگاهی «‌برج قربان‌» همدان
پژوهشی باستان‌شناختی در بنای آرامگاهی «‌برج قربان‌» همدان

رضا نظری‌ارشد؛ محمود طاووسی؛ سوسن بیانی؛ جواد نیستانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 149-162

https://doi.org/10.22059/jarcs.2014.52681

چکیده
  استان همدان در پهنۀ غربی کشور از جمله مناطقی است که بناهای ارزشمندی را از دوران اسلامی در خود جای داده است. بخش مهمی از این آثار را آرامگاه­ها و یادمان­های تدفینی تشکیل می­دهند. یادمان معماری« ...  بیشتر