تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه‌های نوسنگی و مس‌و‌سنگ شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاری
تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه‌های نوسنگی و مس‌و‌سنگ شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاری

محسن بهرامی‌نیا؛ علیرضا خسروزاده؛ محمداسماعیل اسمعیلی جلودار

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 21-37

https://doi.org/10.22059/jarcs.2014.50390

چکیده
  نیمة غربی استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان اردل)، به سبب دارا بودن کوه­های مرتفع، دره­های عمیق و دشت­های میانکوهیِ کوچک و قرارگیری در مسیر کوچ عشایر، از گذشته­های دور تاکنون مورد توجه انسان­ ...  بیشتر