فریومَد و مسجد جامع آن
فریومَد و مسجد جامع آن

محمد ابراهیم زارعی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 93-128

چکیده
  فریومد اکنون یکی از دهستانهای بخش میامی شهرستان شاهرود است که در شرق استان سمنان واقع شده است. بنا به قول حمدالله مستوفی این شهر در قرن هشتم هـ .ق. مرکز بخش جوین بوده است .در زمان ایلخانان اعتبار بالایی ...  بیشتر