نویسنده = هژبری نوبری، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انواع تقارن و الگوهای تقارن در نقوش برجسته تمدن هیتیت

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 227-244

نوشین کبوتری؛ علیرضا هژبری نوبری


2. یک گورستان: کاوش تپه بیمارستان آشخانه (خراسان شمالی) از دیدگاه فرایندهای دگرگونی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-97

محسن دانا؛ علیرضا هژبری نوبری