نویسنده = کمال الدین نیکنامی
بررسی روشمند و تحلیل روند شکل‌گیری محوطه پارینه‌سنگی خانه‌سر1 در شرق مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22059/jarcs.2021.322540.143010

حسین رمضان پور؛ کمال الدین نیکنامی؛ سجاد علی بیگی


بررسی و معرفی سفال‌های عصرآهن نی تپه: جلگه گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22059/jarcs.2021.323464.143017

مهدی جاهد؛ کمال الدین نیکنامی؛ جبرئیل نوکنده


بررسی و معرفی علائم سکه های شِکِل هخامنشی موجود در مخزن گنجینه استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22059/jarcs.2021.321766.143005

سامان سورتیجی؛ هایده خمسه؛ کمال الدین نیکنامی


گذرگاه کوهستانی غرب زاگرس مرکزی و شاهراه خراسان بزرگ بر مهرهای دورۀ اکد

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 247-266

10.22059/jarcs.2020.256044.142556

محمّدامین میرقادری؛ کمال الدین نیکنامی


شواهدی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در الواح آغاز ایلامی شوش

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 251-264

10.22059/jarcs.2017.64015

زهرا میراشه؛ کمال الدین نیکنامی؛ بهمن فیروزمندی


عصرمفرغ قدیم در شرق زاگرس مرکزی- ایران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 35-54

عباس مترجم؛ کمال الدین نیکنامی