کلیدواژه‌ها = معماری
تحولات تاریخی شهر نطنز با اتکا به منابع مکتوب و شواهد معماری

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-81

10.22059/jarcs.2020.308552.142916

سیده سارا محمدی؛ حسن کریمیان؛ محسن جاوری


اهمیت و جایگاه مطالعات باستان‌شناختی (تاریخی) جوامع زرتشتیان میبد یزد

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 319-341

10.22059/jarcs.2021.266881.142623

روث یانگ؛ سید طاها هاشمی؛ اشکان پوریان اولی؛ سپیده جمشیدی یگانه؛ زینب نظری طهرانی؛ محمد حسین عزیزی خرانقی؛ حسن فاضلی نشلی


حمام حاج میرحسن قزوین؛ گرمابه‌ای از اوایل دوره قاجار

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 193-219

پریوش اکبری؛ هایده لاله؛ علی شجاعی اصفهانی


نقش مهرهای تزئینی در معماری دورۀ ایلخانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 85-102

آرش لشکری؛ حمید خطیب شهیدی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری نوبری


ارزیابی مجدّد گاهنگاری آثار زیویه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 121-141

امیر ساعد موچشی