نویسنده = عطارپور، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. مدارک باستان شناسی دوران آغازایلامی و ایلام قدیم در تپه سنجر خوزستان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-138

علیرضا سرداری زارچی؛ سمیرا عطارپور