نویسنده = مصدقی امینی، فرشید
تعداد مقالات: 1
1. زیست‌بوم‌شناسی فرهنگی و استقرارهای دورة روستانشینی در شمالِ مرکز فلات ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-126

فرشید مصدقی امینی؛ حکمت‌الله ملاصالحی