نویسنده = عمرانی، بهروز
تعداد مقالات: 3
2. آنالیز ایزوتوپ‌های پایدار استرانسیوم و عناصر کمیاب Sr و Ba اسکلت‌های گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-102

هادی زندکریمی؛ مسعود باقرزاده کثیری؛ بهرام آجورلو؛ بهروز عمرانی


3. جایگاه مجموعۀ زهاک در روند ترویج اندیشه‌های مهرپرستی و معماری مرتبط با آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 113-130

بهروز عمرانی؛ امین مرادی