نویسنده = رفیعی علوی، بابک
تعداد مقالات: 1
1. چرا جای‌نام شیماشکی احتمالاً نمی‌تواند در منطقۀ کرمان قرار داشته باشد؟

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 199-215

کمال¬الدین نیکنامی؛ بابک رفیعی علوی