نویسنده = جهانجش، مهین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سبکی گاهنگاری پیکرک‌های انسانی شهر سوخته با فرهنگ‌های همجوار در دوره مفرغ

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-46

مهین جهانجش؛ روح الله شیرازی؛ مجتبی خوارزمی؛ زینب افضلی