نویسنده = آجورلو، بهرام
تعداد مقالات: 3
1. بازاندیشی سنگ نگاره ی ساسانی خان تختی؛ یادمان نبرد آذرآبادگان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-28

10.22059/jarcs.2018.68412

بهرام آجورلو؛ فهیمه کوهساری


2. ساختارشناسی سفال‌های دوره‌ی پایانی مفرغ قدیم؛ محوطه‌ی باستانی کهنه‌شَهَر آذربایجان‌ غربی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

10.22059/jarcs.2017.141742.142256

حکیمه افشاری نژاد؛ بهرام آجورلو؛ احمد جهانگیری؛ مهدی رازانی؛ کریم علیزاده


3. آنالیز ایزوتوپ‌های پایدار استرانسیوم و عناصر کمیاب Sr و Ba اسکلت‌های گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 85-102

10.22059/jarcs.2015.57749

هادی زندکریمی؛ مسعود باقرزاده کثیری؛ بهرام آجورلو؛ بهروز عمرانی