نویسنده = زمان‌زاده، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شبکة زهکشی بر مکان‌گزینی استقرارگاه‌های پیش‌از‌تاریخ

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 145-161

مهران مقصودی؛ سید محمد زمان‌زاده؛ حسن فاضلی نشلی؛ روح‌الله یوسفی زُشک؛ سمیرا چزغه؛ حجت‌الله احمدپور