نویسنده = فروزانفر، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تدفین‌های مجموعه معماری دست‌کند زیرزمینی سامنِ ملایر

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 117-129

10.22059/jarcs.2015.57751

یعقوب محمدی فر؛ اسماعیل همتی ازندریانی؛ علی خاکسار؛ فرزاد فروزانفر