نویسنده = صبوری، هادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرآیندهای پس از نهشت شدن: نمونۀ مورد مطالعه، تپۀ فریزی در دشت سبزوار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-111

هادی صبوری؛ حسن طلایی؛ عمران گاراژیان