نویسنده = مهجور، فیروز
تعداد مقالات: 3
1. بررسی باستان شناختی قلاع قهستان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 141-158

فیروز مهجور؛ ستار خالدیان


2. بررسی باستان‌شناسی سفال‌های دورة اسلامی محوطة باستانی نچیر خانلق ری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 173-192

فیروز مهجور؛ محمد ابراهیمی¬نیا؛ حسین صدیقیان


3. ایران، خاستگاه سفالینۀ گونۀ موسوم به کوباچه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 143-160

فیروز مهجور