نویسنده = کریمیان، حسن
تعداد مقالات: 3
2. ایوان کرخه: سازمان فضایی، فرم و عملکرد با استناد به داده‌های باستانشناسانه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 149-172

حسن کریمیان؛ غلامعلی باغبان کوچک