بررسی و تحلیل باستان‌شناختی الگوهای استقراری دشت همدان-بهار از آغاز دوران اسلامی تا پایان دوره صفوی
بررسی و تحلیل باستان‌شناختی الگوهای استقراری دشت همدان-بهار از آغاز دوران اسلامی تا پایان دوره صفوی

محمد شعبانی؛ مریم محمدی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 117-141

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.272876.142661

چکیده
  دشت همدان بهار یکی از مهم‌ترین کانون‌های استقرار جوامع انسانی در دوره‌های مختلف پیش از تاریخی، تاریخی و به ویژه دوران اسلامی بوده است. این دشت در سال‌های 1385 و 1388 با هدف شناسایی محوطه‌های استقراری بررسی ...  بیشتر
مطالعه تاریخی و باستان‌شناسی محوطة اسلامی اَنداجین همدان
مطالعه تاریخی و باستان‌شناسی محوطة اسلامی اَنداجین همدان

مصطفی رضائی؛ مریم محمدی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 139-159

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.261673.142595

چکیده
  محوطه اَنداجین یکی از محوطه‌های شاخص و وسیع دوره اسلامی دشت همدان ـ بهار است که در 8 کیلومتری شمال شهر همدان در دشت حاصلخیز قُرُق قرار گرفته است. این پژوهش باهدف مطالعه جغرافیای تاریخی، پیشینه فرهنگی ...  بیشتر