زمین‌باستان‌شناسی سکونتگاه‌های پیش از تاریخ با استفاده از روش میکرومورفولوژی (مطالعۀ موردی: تپۀ میمنت‌آباد)
زمین‌باستان‌شناسی سکونتگاه‌های پیش از تاریخ با استفاده از روش میکرومورفولوژی (مطالعۀ موردی: تپۀ میمنت‌آباد)

مهران مقصودی؛ سید محمد زمانزاده؛ اصغر نویدفر؛ روح‌الله یوسفی زشک؛ حجت‌الله احمدپور

دوره 7، شماره 2 ، دی 1394، ، صفحه 149-164

https://doi.org/10.22059/jarcs.2015.57753

چکیده
  تپه‌های باستانی، صحنۀ فعالیت انسان‌ها در گذشته­های دور و نزدیک‌اند. این مکان‌ها ممکن است از بازمانده‌های اردوگاهی موقتی و یا ویرانه‌های یک دهکده یا شهر باشند. این تحقیق به زمین­باستان‌شناسی ...  بیشتر