چه کسانی در راه شاهی به مسافران خدمات ارائه می کردند؟
چه کسانی در راه شاهی به مسافران خدمات ارائه می کردند؟

لیلا مکوندی

دوره 9، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 157-175

https://doi.org/10.22059/jarcs.2018.216513.142336

چکیده
  متون تاریخی اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی اهمیت راه شاهی هخامنشی از نظر وسعت، چگونگی کنترل و برقراری امنیت در آن، ایستگاه‌های بین‌راهی و خدماتی که به مسافران ارائه می‌شد در اختیار می‌گذارند، اما درباره ...  بیشتر