نویسنده = محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار
تعداد مقالات: 5
1. گاهنگاری محوطه تاریخی سیمره براساس مطالعات آزمایشگاهی (ترمولومینسانس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22059/jarcs.2021.303101.142877

بهزاد فریادیان؛ علیرضا خسروزاده؛ محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار


4. درآمدی باستان‌شناسانه بر صنعتی شدن تهران با دگرگونی در ساختار فضاهای تولیدی آن در دوره قاجار

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

10.22059/jarcs.2018.214183.142323

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ اشکان اولی پوریان