یک گورستان: کاوش تپه بیمارستان آشخانه (خراسان شمالی) از دیدگاه فرایندهای دگرگونی
یک گورستان: کاوش تپه بیمارستان آشخانه (خراسان شمالی) از دیدگاه فرایندهای دگرگونی

محسن دانا؛ علیرضا هژبری نوبری

دوره 10، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 83-97

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.68527

چکیده
  فرایندهای دگرگونی درباره برهم‌کنش دست‌افزارها و ساختار‌ها با محیط، اعم از طبیعی و فرهنگی بحث می‌کند. فرایندی که طی آن، از چگونگی شکل‌گیری تپه یا محوطه تا آنچه امروز به چشم می‌آید، بحث می‌شود. بررسی ...  بیشتر
قلعه نهبندان: شواهدی از دورۀ اشکانی در شرق ایران
قلعه نهبندان: شواهدی از دورۀ اشکانی در شرق ایران

محسن دانا؛ علیرضا نصرآبادی؛ هادی شریفان

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22059/jarcs.2016.59491

چکیده
  شرق ایران در این مقاله بین دو منطقة شمال شرق (تقریباً معادل با استان خراسان رضوی) و جنوب شرق (تقریباً برابر با    استان­های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان) تعریف می­شود که تقریباً با استان ...  بیشتر
نگاهی به فرایندهای دگرگونی
نگاهی به فرایندهای دگرگونی

محسن دانا

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22059/jarcs.2013.35941

چکیده
  فرایندهای دگرگونی دربارة برهم‌کنش دست‌افزارها و ساختار‌ها با محیط، اعمّ از طبیعی و فرهنگی بحث می‌کند. فرایندی که طی آن، از چگونگی شکل‌گیری تپه یا محوطه تا آن‌چه امروز به‌چشم می‌آید، ...  بیشتر