گاهنگاری مقایسه‌ای سفال دورۀ آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران؛ بر اساس مطالعۀ سفال‌های تپۀ چغاآهوان
گاهنگاری مقایسه‌ای سفال دورۀ آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران؛ بر اساس مطالعۀ سفال‌های تپۀ چغاآهوان

پریسا نکوئی؛ حسن فاضلی نشلی؛ اردشیر جوانمردزاده

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 167-184

https://doi.org/10.22059/jarcs.2015.54181

چکیده
  دشت مهران از جمله مناطق پهنۀ فرهنگی جنوب غرب ایران است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در پژوهش‌های مرتبط با  شکل­گیری حکومت‌های نخستین از اهمیتی به­سزایی برخوردار است. مطالعۀ مواد فرهنگی تپۀ چغاآهوان ...  بیشتر
پروژه باستان¬شناسی دشت مهران: زیستگاه‌های دوران روستانشینی
پروژه باستان¬شناسی دشت مهران: زیستگاه‌های دوران روستانشینی

اردشیر جوانمردزاده؛ حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 11-30

https://doi.org/10.22059/jarcs.2013.35939

چکیده
  در فروردین­ماه سال 1389، بررسی باستان­شناسی دشت مهران با هدف شناسایی و ثبت محوطه­های پیش­از­تاریخی مشهود انجام شد. طی این بررسی تعداد 36 محوطة باستانی اعم از محوطة باز، پناهگاه صخره­ای و تپه شناسایی ...  بیشتر