مطالعه و بررسی بنای تاریخی امامزاده عقیل (یاسوکند بیجار)
مطالعه و بررسی بنای تاریخی امامزاده عقیل (یاسوکند بیجار)

مریم محمدی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری¬نوبری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 221-237

https://doi.org/10.22059/jarcs.2012.35383

چکیده
  استان کردستان از مناطقی است که در طی سده‌های نخستین اسلامی اطلاعات اندکی از آن در دست داریم و به تبع در خصوص معماری و بناهای تاریخی و نادر این دوره نیز شناخت کافی وجود ندارد. در چنین وضعیتی بنای تاریخی ...  بیشتر