پژوهشی باستان‌شناختی
 پیرامون تعیین جایگاه شهر باستانی ویمه یا دیمه
پژوهشی باستان‌شناختی پیرامون تعیین جایگاه شهر باستانی ویمه یا دیمه

محمد مرتضایی؛ علی فرهانی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 103-120

چکیده
  مورّخین و جغرافی‌نویسان سده‌های اوّلیّه و میانی اسلامی در نوشته‌های خود از مکانی به نام «ویمه» یا «دیمه» یاد می‌کنند که ظاهراً از شهرهای مهم و آباد در قرون اوّلیّه و میانیِ اسلامی ...  بیشتر