داوران نشریه مطالعات باستان شناسی

hojjatdarabi@gmail.com

دارابی

حجت

bkaim@uw.edu.pl

Kaim

  Barbara    

navidfar@ut.ac.ir

navidfar

N

mass.vidale@gmail.com

Vidale

Massimo

bahram.ajorloo@yahoo.com

آجرلو

بهرام

ajorloo@tabriziau.ac.ir

آجورلو

بهرام

a_ahmadi197756@yahoo.com

احمدی

عباسعلی

loghman.susa1982@gmail.com

احمدزاده شوهانی

لقمان

rozw@amu.edu.pl

ادفسکی

روزو

hirani@ut.ac.ir

ایرانی بهبهانی

هما

iravanline@yahoo.com

ایروانی قدیم

فرشید

nasir.eskandari@yahoo.com

اسکندری

نصیر

moein.eslami@studi.uni-frankfurt.de

اسلامی

معین

mo.esmaeily@gmail.com

اسماعیلی جلودار

محمد اسماعیل

jelodar@ut.ac.ir

اسمعیلی جلودار

محمد اسماعیل

bafkhami@uma.ac.ir

افخمی

بهروز

akbari@yahoo.com

اکبری

پریوش

m.emami@aui.ac.ir

امامی

سید محمد امین

kazemomidiut@gmail.com

امیدی

کاظم

amiri_m27@yahoo.com

امیری

مصیّب

saeed.hajloo@gmail.com

امیرحاجلو

سعید

rly3@leicester.ac.uk

یانگ

روث

poliaiy@aeoi.org.ir

اولیایی

پروین

kols@sas.upenn.edu

اولسون

کیل

hbasafa@gmail.com

باصفا

حسن

m.kasiri@tabriziau.ac.ir

باقرزاده کثیری

مسعود

masud.kasiri@gmail.com

باقرزاده کثیری

مسعود

bfaranak@yahoo.com

بحرالعلومی

فرانک

r_bashash@yahoo.com

بشّاش کنزق

رسول

fbiglari@gmail.com

بیگلری

فریدون

behzad.balmaki@gmail.com

بلمکی

بهزاد

alibinandeh@gmail.com

بیننده

علی

a_bahadori@sbu.ac.ir

بهادری

علی

alibahadori@ut.ac.ir

بهادری

علی

mhs.bahraminia@ut.ac.ir

بهرامی نیا

محسن

cap59@cam.ac.uk

پیتری

کمرون

a.pourfaraj@gmail.com

پورفرج

اکبر

mark.pollard@arch.ox.ac.uk

پولارد

مارک

abedtaghavi@gmail.com

تقوی

عابد

tondi@art.ac.ir

تندی

احمد

cpthornton99@gmail.com

تورنتون

کریستوفر

mozhgan.jayez@yahoo.com

جایز

مژگان

jahed.mahdi@ut.ac.ir

جاهد

مهدی

javeri@kashanu.ac.ir

جاوری

محسن

mohsen.javeri@gmail.com

جاوری

محسن

j.jafari@ut.ac.ir

جعفری

محمد جواد

ras.jafrian@gmail.com

جعفریان

رسول

moslem.archaeology@gmail.com

جعفری زاده

مسلم

vali_jahani@yahoo.com

جهانی

ولی

ardeshir.javanmard@gmail.com

جوانمردزاده

اردشیر

zj332244@gmail.com

جوزی

زهره

schezghe@yahoo.com

چزغه

سمیرا

eghbal1262@yahoo.com

چهری

محمداقبال

h_choubak@yahoo.com

چوبک

حمیده

karbastani@yahoo.com

حاجی زاده

کریم

re.heydari@gmail.com

حیدری

رضا

heydarianm@yahoo.com

حیدریان

محمود

mohsen.heidary60@yahoo.com

حیدری دستنایی

محسن

samanguran@gmail.com

حیدری گوران

سامان

hashemhoseyny@gmail.com

حسینی

هاشم

y_hassanzadeh@yahoo.com

حسن‌زاده

یوسف

javadhoseinzadeh@ymail.com

حسین زاده ساداتی

جواد

golnaz_hm@yahoo.com

حسین مردی

گلناز

mhessari@yahoo.de

حصاری

مرتضی

alikhayane@gmail.com

خایانی

علی

skhalediyan@ut.ac.ir

خالدیان

ستار

khanipoor.m@ut.ac.ir

خانی پور

مرتضی

khanali.hamid2@gmail.com

خانعلی

حمید

mkhanmoradi@ut.ac.ir

خان مرادی

مژگان

sorur_khorashadi@yahoo.com

خراشادی

سُرور

roya.khazaeli@gmail.com

خزائلی

رویا

l.khosravi@gmail.com

خسروی

لیلا

l.khosravi1357@gmail.com

خسروی

لیلا

akhosrowzadeh@yahoo.com

خسروزاده

علیرضا

hkhamseh72@yahoo.com

خمسه

هایده

mohsendana@gmail.com

دانا

محسن

davoudih1@gmail.com

داودی

حسین

adibadj@ut.ac.ir

دیباج

سید موسی

tdaryaee@uci.edu

دریایی

تورج

mdezhamkhooy@gmail.com

دژم خوی

مریم

francois.desset@wanadoo.fr

دسه

فرانسوا

dessetfrancois@gmail.com

دسه

فرانسوا

mdehpahlavan@gmail.com

ده پهلوان

مصطفی

razanimehdi@gmail.com

رازانی

مهدی

roghayehrahimis@yahoo.com

رحیمی

رقیه

rikhteg@ut.ac.ir

ریخته گران

محمدرضا

srazmjou@hotmail.com

رزمجو

شاهرخ

hrbaghbidi@gmail.com

رضایی باغ بیدی

حسن

r_rezaloo@uma.ac.com

رضالو

رضا

rezaeenia@yahoo.com

رضایی نیا

عبّاسعلی

iraj.rezaie@ut.ac.ir

رضائی

ایرج

homayonrezvan@yahoo.com

رضوان

همایون

babak.rafii@gmail.com

رفیعی علوی

بابک

mehdi_rahbar_16@yahoo.com

رهبر

مهدی

azareie@birjand.ac.ir

زارعی

علی

mezarei19@gmail.com

زارعی

محمدابراهیم

zarei90211@yahoo.com

زارعی

محمود

zzarshenas@gmail.com

زرشناس

زهره

zarrinkoobr@ut.ac.ir

زرین کوب

روزبه

amir80sm@yahoo.com

ساعدموچشی

امیر

mansur.sajjadi@gmail.com

سید سجادی

سید منصور

hossein.sarhaddi@gmail.com

سرحدی

حسین

curtis@iranheritage.org

سرخوش

وستا

thebritishmuseum@ac.uk

سرخوش

ویستا

sardary@yahoo.com

سرداری

علیرضا

siamaksarlak88@gmail.com

سرلک

سیامک

saedi.saeedyan@gmail.com

سعیدیان

سعدی

saeedi@samt.ac.ir

سعیدی هرسینی

محمدرضا

sara.saghaee@gmail.com

سقایی

سارا

salamat.soheil87@gmail.com

سلامت

سهیل

msalimi2011@yahoo.com

سلیمی

مینو

bita.sodaei@gmail.com

سودایی

بیتا

soortijee_archaeologist@yahoo.com

سورتیجی

سامان

shadmehrabdolkarim@yahoo.com

شادمهر

عبدالکریم

mshateri@yahoo.com

شاطری

میترا

shahmohammadpour@yahoo.com

شاه محمدپور

علیرضا

aliesfahani28@gmail.com

شجاعی

علی

babak.bagloo@yahoo.com

شیخ بیکلو اسلام

بابک

sheikhshoaee@ut.ac.ir

شیخ شعاعی

فهیمه

sshidrang@gmail.com

شیدرنگ

سونیا

rouhollah.shirazi@lihu.usb.ac.ir

شیرازی

روح الله

mhsharifi588@yahoo.com

شریفی

مهناز

mazdak88@yahoo.com

شروین

مزدک

arman.shishegar@yahoo.com

شیشه گر

آرمان

shafie.mozhgan@yahoo.com

شفیعی

مژگان

javadnir@yahoo.com

شکاری نیری

جواد

mshakuie@gmail.com

شکویی

مریم

aimshakuie@gml.com

شکویی

مریم

r.yashmi@gmail.com

یشمی

رامین

ahmadsalehikakhki@yahoo.com

صالحی کاخکی

احمد

hsabri51@gmail.com

صبری

حسین

alisadrnia@hotmail.com

صدرنیا

علی

hossein.sedighian@gmail.com

صدیقیان

حسین

mojtaba.safari83@gmail.com

صفری

محتبی

taheri_mht@ut.ac.ir

طاهری

محمد حسین

tahmasebi.ak@gmail.com

طهماسبی

اکرم

akbarabede@gmail.com

عابدی

اکبر

mujtaba_arify100@yahoo.com

عارفی

مجتبی

aaliabolfazl@gmail.com

عالی

ابوالفضل

r.abbasnejad@umz.ac.ir

عباس نژاد سرستی

رحمت

kamyar.abdi@gmail.com

عبدی

کامیار

abdollahimostafa@yahoo.com

عبداللهی

مصطفی

hamidazizi@ut.ac.ir

عزیزی بندرآبادی

حمید

hossinazizi@yahoo.com

عزیزی خرانقی

محمد حسین

v.askarpour@tabriziau.ac.ir

عسکرپور

وحید

aaskari@rose.shirazu.ac.ir

عسکری چاوردی

علیرضا

attarzadeh92@yahoo.com

عطارزاده

عبدالکریم

aliyaria@ut.ac.ir

علی یاری

احمد

javadalaei@yahoo.com

علایی مقدم

جواد

javadalaye@yahoo.com

علایی مقدم

جواد

sadjadalibaigi@gmail.com

علی بیگی

سجاد

nader_134982@yahoo.com

علیدادی سلیمانی

نادر

n.alimohammadi@ut.ac.ir

علی محمدی

نعمت اله

alinezhad.zahra3@gmail.com

علی نژاد

زهرا

parva_8@yahoo.com

عمرانی

بهروز

behruz.omrani@gmail.com

عمرانی

بهروز

omid.oudbashi@yahoo.com

عودباشی

امید

hfazelin@ut.ac.ir

فاضلی نشلی

حسن

hanripaul.francfort@cnrs.fr

فرانکفورت

هنری پاول

farjamimohammad@ut.ac.ir

فرجامی

محمد

sh.farokhnia@gmail.com

فرخ نیا

شراره

hfiruzmandi@yahoo.com

فیروزمندی شیره چین

بهمن

cfaizee@ut.ac.ir

فیضی

سیروس

h.ghobadi@ut.ac.ir

قبادی زاده

حمزه

ghorbani.hr@birjand.ac.ir

قربانی

حمیدرضا

ghasidian@neanderthal.de

قصیدیان

الهام

safary@ut.ac.ir

قوام صفری

مهدی

m.kazempur63@gmail.com

کاظم پور

مهدی

kavosh47@yahoo.com

کاوش

حسینعلی

ma.kabirian@ut.ac.ir

کبیریان

محمدعلی

nooshinkabootary@gmail.com

کبوتری

نوشین

hkarimi@ut.ac.ir

کریمیان

حسن

z.kouzehgar@gmail.com

کوزه گری

زهرا

garavand.afra@gmail.com

گراوند

افراسیاب

hlaleh@ut.ac.ir

لاله

هایده

labbaf@ut.ac.ir

لباف‌خانیکی

میثم

lak-ir@yahoo.com

لک

راضیه

sepidehmaziar@gmail.com

مازیار

سپیده

farzad_mafi@yahoo.com

مافی

فرزاد

amotarjem@gmail.com

مترجم

عباس

r.j.matthews@reading.ac.uk

متیوس

روجرز

mohammadi7586@gmail.com

محمدی

مریم

kourosh.mhmdkhani@gmail.com

محمدخانی

کورش

yamohamadi@yahoo.com

محمدی فر

یعقوب

dmpmeier@googlemail.com

میر

دیوید

mehdimiri.archaeologist@gmail.com

میری

مهدی

hmoradi25@gmail.com

مرادی

حسن

h_moradi57@yahoo.com

مرادی

حسین

zmirashe@yahoo.com

میراشه

زهرا

m_mortezayi2008@yahoo.com

مرتضایی

محمد

mmor_2002@yahoo.com

مرتضوی

مهدی

m.a.mirghaderi@ut.ac.ir

میرقادری

محمّدامین

imanmostafapour@ut.ac.ir

مصطفی پور

ایمان

ma_masalla@yahoo.com

مصلی

معصومه

kh.mazaheri@yahoo.com

مظاهری

خداکرم

mofidi@uni-mainz.de

مفیدی نصرآبادی

بهزاد

maghsoud@ut.ac.ir

مقصودی

مهران

moghimi.nilufar@ut.ac.ir

مقیمی

نیلوفر

leilamakvandi@gmail.com

مکوندی

لیلا

mollazad@yahoo.com

ملازاده

کاظم

msalehi@ut.ac.ir

ملاصالحی

حکمت الله

malekzadeh.mehrdad@gmail.com

ملک زاده

مهرداد

majid_zohor@yahoo.com

منتظر ظهوری

مجید

man.majidd@gmail.com

منصوری

مجید

fmahjour@ut.ac.ir

مهجور

فیروز

reza.mehrafarin@gmail.com

مهرآفرین

رضا

seyyed_rasool@yahoo.com

موسوی حاجی

سید رسول

smkooh@yahoo.com

موسوی کوهپر

سید مهدی

mehdi.mousavinia@yahoo.com

موسوی نیا

سید مهدی

naderisona@yahoo.com

نادری

صونا

r.nasery@gmail.com

ناصری

رضا

hoseinnaseri16@gmail.com

ناصری صومعه

حسین

hamidnazari@gmail.com

ناظری

حمید

hasan_nami20@yahoo.com

نامی

حسن

jneyestani@modares.ac.ir

نیستانی

جواد

nishiaki@um.u-tokyo.ac.jp

نیشیاکی

یوشیهیرو

nima.nezafati@gmail.com

نظافتی

نیما

nnezafati@gmail.com

نظافتی

نیما

amir.naghshineh2@gmail.com

نقشینه

امیر صادق

meisam_nikzad@yahoo.com

نیکزاد

میثم

kniknami@ut.ac.ir

نیکنامی

کمال الدین

nourishad.r@gmail.com

نوری شادمهانی

رضا

norouzi.mehran@yahoo.com

نوروزی آبادچی

مهران

h.hashemi@umz.ac.ir

هاشمی زرج آباد

حسن

s.milad_hashemi@yahoo.com

هاشمی سروندی

سید میلاد

danial.harandi@yahoo.com

هرندی

دانیال

ali.hozhabri2011@gmail.com

هژبری

علی

hejebri@modares.ac.ir

هژبری نوبری

علیرضا

bhelwing@gmx.du

هلوینگ

باربارا

vosoghi@ut.ac.ir

وثوقی

محمدباقر

vahdatiali@yahoo.co.uk

وحدتی

علی اکبر

hamedvahd@yahoo.com

وحدتی نسب

حامد

massimo.vidale@unipd.it

ویداله

ماسیمو

rouhollah.yousefiz@yahoo.com

یوسفی زشک

روح الله

velayati@ut.ac.ir

ولایتی

رحبم

hdrvalipour@yahoo.com

ولی پور

حمیدرضا

rnazari77@yahoo.com

ﻧﻆﺮﻱ اﺭﺷﺪ

ﺭﺿﺎ