نویسنده = معانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. نتایج مقدماتی مطالعات پتروگرافی سفال‌های باکون الف در فارس

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-232

مریم معانی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ احمد چایچی