نویسنده = سعیدپور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. گاهنگاری و روند تداوم استقرار شهر جندی‌شاپور با تکیه بر شواهد باستان‌شناختی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-121

محمد سعیدپور؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ حسن کریمیان