نویسنده = روستایی، محمدصادق
تعداد مقالات: 1
1. برآورد جمعیت در سیستان بر پایۀ مطالعات باستان‌قوم‌شناسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 229-243

زهیر واثق عباسی؛ رحمت عباس نژاد سرستی؛ حمیدرضا قربانی؛ محمدصادق روستایی