نویسنده = شکاری نیری، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عملکرد و طرح معماری واحدهای نجومی مکشوفه در رصدخانه مراغه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-109

جواد شکاری نیری